a

Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

De Twilight Cup is het tweede PVP tournament wat wordt gehouden! De types Fairy, Poison, Dark en Ghost staan in dit tournament centraal. Alle 6 de Pokemon moeten een van deze typing hebben om mee te kunnen doen. Daarnaast mogen er geen dubbele Pokemon in het team zitten en moeten deze onder de

De Twilight Cup is het tweede PVP tournament wat wordt gehouden! De types Fairy, Poison, Dark en Ghost staan in dit tournament centraal. Alle 6 de Pokemon moeten een van deze typing hebben om mee te kunnen doen. Daarnaast mogen er geen dubbele Pokemon in het team zitten en moeten deze onder de

Official february Twilight Cup! De Twilight Cup is het tweede PVP tournament wat wordt gehouden. De types Fairy, Poison, Dark en Ghost staan in dit tournament centraal. Alle 6 de Pokemon moeten een van deze typing hebben om mee te kunnen doen. Daarnaast mogen er geen dubbele Pokemon in het team zitten en moeten deze onder de