Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

September 2022

  Het is de eerste maandag van de maand en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe Insight Monthly, het maandelijkse programma waarin ik inzicht geeft in de gamereleases van de maand. Het is september en het najaar is nu echt begonnen deze maand krijg je dan kans om de Game of the